Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oznámení OÚ Strašov 

        Ve čtvrtek 11.4.2019 se budou od 16 hod na OÚ ve Strašově vybírat poplatky za svoz tuhého komunálního odpadu (popelnice). Poplatek je stanoven na 400,- Kč za osobu. Osoby do 18 let a nad 65 let mají stanoven poplatek na 200,- Kč. Rozhodné datum pro stanovení věkové hranice je 1.1.2019
         Dále se budou vybírat poplatky ze psů (poplatek je stanoven na 100,- Kč za psa) a poplatky z pronájmu obecních pozemků. Poplatky lze hradit i bezhotovostně převodem na účet č. 1205485309/0800 vedený u ČS. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do zprávy pro příjemce uveďte počet dospělých + počet dětí + případný počet psů.
         Podrobné info lze získat u starosty pana Petra Kopáče. 

 

Program schůze zastupitelstva obce dne 11.4.2019

 

Plán schůzí zastupitelstva 2019

 

Záměr na prodej stavebních parcel Leden 2019

 

 

Rozpočtový výhled 2019 - 2023

 

Návrh rozpočtu obce Strašov na rok 2019

 

Oznámení VAK

Rozpočtové opatření č.2 SOP

 

Závěrečný účet SOP 2017

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strašov za r.2017

 

Závěrečný účet obce Strašov za rok 2017

OZNÁMENÍ

Obec Strašov obdržela dotaci z prostředků ministerstva životního prostředí (MŽP) na nákup kontejnerů a popelnic a to ve výši 585.000,- Kč

OZNÁMENÍ

Obec Strašov obdržela dotaci z prostředků ministerstva životního prostředí (MŽP) na nákup kompostérů a štěpkovače a to ve výši 620.000,- Kč

 

 

OZNÁMENÍ

V obci Strašov probíhá každou sudou sobotu sběr tříděného odpadu.

Příští sběr proběhne v sobotu 6.4.2019