Jdi na obsah Jdi na menu
 


POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU - PETR GINZ

petr-ginz.png

Přednáškový sál Hasičské zbrojnice Strašov – 1. patro v sobotu 23.3.2019 v 17.00 hod.

 

Oznámení OÚ Strašov 

        Ve čtvrtek 11.4.2019 se budou od 16 hod na OÚ ve Strašově vybírat poplatky za svoz tuhého komunálního odpadu (popelnice). Poplatek je stanoven na 400,- Kč za osobu. Osoby do 18 let a nad 65 let mají stanoven poplatek na 200,- Kč. Rozhodné datum pro stanovení věkové hranice je 1.1.2019
         Dále se budou vybírat poplatky ze psů (poplatek je stanoven na 100,- Kč za psa) a poplatky z pronájmu obecních pozemků. Poplatky lze hradit i bezhotovostně převodem na účet č. 1205485309/0800 vedený u ČS. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do zprávy pro příjemce uveďte počet dospělých + počet dětí + případný počet psů.
         Podrobné info lze získat u starosty pana Petra Kopáče. 

 

Program schůze zastupitelstva obce dne 11.4.2019

 

Plán schůzí zastupitelstva 2019

 

Záměr na prodej stavebních parcel Leden 2019

 

 

Rozpočtový výhled 2019 - 2023

 

Návrh rozpočtu obce Strašov na rok 2019

 

Oznámení VAK

Rozpočtové opatření č.2 SOP

 

Závěrečný účet SOP 2017

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strašov za r.2017

 

Závěrečný účet obce Strašov za rok 2017

OZNÁMENÍ

Obec Strašov obdržela dotaci z prostředků ministerstva životního prostředí (MŽP) na nákup kontejnerů a popelnic a to ve výši 585.000,- Kč

OZNÁMENÍ

Obec Strašov obdržela dotaci z prostředků ministerstva životního prostředí (MŽP) na nákup kompostérů a štěpkovače a to ve výši 620.000,- Kč

 

 

OZNÁMENÍ

V obci Strašov probíhá každou sudou sobotu sběr tříděného odpadu.

Příští sběr proběhne v sobotu 23.3.2019